Wie we zijn...
Onze missie:
Een bijdrage leveren aan een efficiënte bedrijfsvoering en/of comfortabele reisvoorbereiding door ons uitgebreide (diplomatieke) netwerk en onze kennis en kunde in te zetten.

Onze visie:
In een steeds kleiner wordende wereld waarin belangen in andere landen en contacten met vreemde volkeren veel aspecten van het (zakelijke) leven raken, wilt GVS een toonaangevende leverancier zijn van oplossingen op het gebied immigratie wetgeving en van contacten met de diplomatieke wereld. Uitgroeiend tot de hoogst gewaardeerde onderneming in zijn bedrijfstak.

Onze waarde:

  • Kwaliteit

  • Eerlijk

  • Betrouwbaar

  • Professioneel

Ons belofte:
Ons belofte is “If it is possible, we will do it...”.
Wij willen diensten leveren die professioneel en klantvriendelijk zijn en die beantwoorden aan de behoeften en wensen van onze relaties waar dan ook ter wereld.

Onze maatstaven:

  • Klanten zijn volkomen tevreden met de kwaliteit van onze dienstverlening

  • De diplomatieke wereld erkent ons als een professionele partner

  • Medewerkers ontwikkelen zich en benutten al hun mogelijkheden

  • Collega′s willen met ons samenwerken omdat dit meerwaarde oplevert voor beide partijen