Correcte uitvoering, prompte betaling...
GVS zal uw opdrachten correct uitvoeren maar wenst daarvoor ook correct betaald te worden in overeenstemming met de gemaakte afspraken en onze Algemene Voorwaarden.

Bij visumaanvragen en legalisaties heeft het al dan niet krijgen van het visum of het al dan niet legaliseren van het document geen invloed op ons honorarium.

Betalingsmogelijkheden:

  • bij ophalen (contant of pinnen)

  • op rekening na afspraak

Zie verder onze Algemene Voorwaarden.