Privacy verklaring van Global Visa Services
Privacy verklaring van Global Visa Services
GVS neemt uw privacy zeer serieus en neemt daarom een aantal maatregelen om de privacy van haar klanten te waarborgen. Aan de hand van deze privacyverklaring willen we u ervan verzekeren dat persoonlijke informatie die u aan ons toevertrouwt - behoudens voor zover u daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven - niet met anderen wordt gedeeld, of anders gebruikt dan beschreven in deze privacyverklaring.

Bij gebruikmaking van onze dienstverlening vragen wij u om informatie, zoals uw naam, e-mailadres, adresgegevens, (mobiel) telefoonnummer.

GVS verklaart dat alle gegevens die door GVS worden verzameld strikt vertrouwelijk bewaard zullen worden en slechts gebruikt zullen worden in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.
Ter bescherming van uw persoonsgegevens hanteert GVS passende beveiligingsmaatregelen in overeenstemming met de Wbp (Wet Bescherming Persoonsgegevens). GVS is een bedrijf dat is aangemeld bij het CBP (College Bescherming Persoonsgegevens).

Tevens maken wij u erop attent dat GVS geen gebruik maakt van cookies op haar website.